Saturday, 19 January 2013
Duncan MacDonald Johnson 
Friday 7th December – Sunday 9th December
Duncan’s paintings mark the passage of time and season in the landscape. Focusing on often overlooked places, direct observational painting and drawing conveys the subtlety of the subject. Duncan lives in Llangadog and responds to the landscape within a few miles of the village.
Duncan attended the Natural History Illustration course at Gelli Aur, Llandeilo fifteen years ago. After this he returned to his native Cambridgeshire where the focus of his work shifted towards the landscape.
Having spent five years painting in the open air in the Fenland region, he returned to live in Wales in 2005.
He has sent the past two years in Llangadog, content to respond to the landscape within a few miles of the village. Working in oils and watercolour, paintings originate in the field; sometimes developed to a finished state, at other times completed in the studio.


Open 10am-6pm Friday-Sunday

Duncan MacDonald Johnson
Dydd Gwener 7 o Rhagfyr - Dydd Sul 9fed o Rhagfyr
Nod lluniau Duncan yw dangos amser a thymhorau yn pasio yn y tirlun. Canolbwyntiai ar leoedd sy’n aml yn cael eu diystyru, mae ei luniau yn cyfleu cynildeb y pwnc. Preswyla Duncan yn Llangadog a mae’n ymateb i’r tirlun o fewn ychydig filltiroedd o’r pentre.

Mynychodd Duncan y cwrs darlunio Hanes Naturiol yng Ngelli Aur, Llandeilo pumtheg mlynedd yn ol. Ar ol hyn symudodd yn ol i’w fro mebyd lle y trodd canolbwynt ei waith at y tirlun. Wedi gwario pum mlynedd yn paentio yn yr awyr agored yn ardal Fenland, symudodd yn ol i Gymru yn 2005.

Mae wedi gwario’r ddwy flynedd diwethaf yn Llangadog, yn fodlon iawn i ymateb i’r tirlun o fewn rhai milltiroedd o’i bentref. Gweithiau mewn olew a phaent dwr, cychwynai ei luniau yn y cae, weithiau maent wedi eu gorffen yno ond weithiau gorffenai lun yn y stiwdio.
Ar agor 10 y bore tan 6 yr hwyr Dydd Gwener - Sul
No comments:

Post a Comment