Saturday, 19 January 2013

Kevin Hunt Spectral Lines

Kevin Hunt
Spectral Lines

2nd/3rd, 9th/10th, 16th/17th June 2012
10am-5pm
Kevin Hunt constructs sculpture utilising found, redundant objects, which are heavily reconfigured into linear and increasingly minimal yet geometrically complex works that come to balance or are propped precariously. Placed in fragile equilibrium, these structures are repeatedly undermined further through transformative processes such as burning or soaking in a variety of substances, resulting in a multiplicity of monolithic objects, mutably teetering on the edges of two and three dimensions.
For his solo exhibition at The Last Gallery, Kevin will present Spectral Lines, a singular sculptural formation amassing a myriad of individual elements that come to accentuate the architectural idiosyncrasies of The Last Gallery’s tiny space.
Spectral Lines poses the question of what it is to be an object in the world and how these objects come to exist as sculpture. Challenging the mediums perceived hermetic nature whilst exposing an inherent geometric beauty that has always lay within the objects used, playfully tampering with the poetics of the found form.

---------------------------------------------------------------------

Kevin Hunt was born in Liverpool, United Kingdom in 1983, graduating from the North Wales School of Art and Design in 2005.

Recent group exhibitions include The Man Don’t Give A Fuck, curated by Mermaid & Monster at Motorcade Flash Parade in Bristol, Art Lending Library, curated by Market Gallery and Walker & Bromwich as part of the Glasgow International Festival in Glasgow, The Royal Standard Love In at Supercollider in Blackpool, Two Sides of the Same Coin at TRFF in Wellington, New Zealand, Space Exchange at Aid & Abet in Cambridge, Being Lost at Rogue Project Space in Manchester, Parts Unknown at Embassy in Edinburgh and No Noise at The Agency in London
Kevin also participated in Rendez-Vous 09, at the Institut d’art Contemporain, during the 10th Biennale de Lyon in 2009 and curated DEADPAN at The Royal Standard during The Liverpool Biennial in 2010 alongside a solo presentation of work with Stephane Simoens Gallery at Art Brussels in 2011.
Upcoming exhibitions and projects happening this year include Hand to Hand, a solo presentation of work as part of SPECTRUM at Wolstenholme Creative Space and
J A M B A L A Y A, a two person exhibition with Sam Venables as part of FAVELA at The Royal Standard, both in Liverpool, alongside a solo exhibition at The Last Gallery in Llangadog, South Wales. Together with Flis Mitchell, Kevin is also initiating CAVE, Liverpool’s inaugural contemporary art fair to be presented during the Liverpool Biennial 2012.

LLINELLAU
 
SBECTROL

Lluniau Kevin Hunt gerfluniau gan ddefnyddio gwrthrychau diangen y mae wedi dod o hyd iddynt gan drawsnewid y gwrthrychau yn gyfangwbl i fod yn waith linellol a minimal er yn gymleth o geometrig sydd yn dod at eu gilydd gan fantoli mewn modd ansicr. Wedi eu gosod mewn cydbwysedd bregus mae’r strwythurau yn aml yn cael eu tanseilio ymhellach drwy brosesau trawsnewidiol fel llosgi neu socian mewn amrywiaeth o sylweddau gyda’r canlyniadau yn wrthrychau sy’n luosogrwydd o fonolithig, sydd yn ymylu ar ochrau dau a thri dimensiwn.
I’w arddangosfa unigol yng ngaleri ‘The Last’ cyflwyna Kevin un darn o waith, Llinellau sbectrol, un trefniant cerflun sy’n cyfuno myrdd o elfennau unigol sydd yn pwysleisio’r anianawd pensaerniol yng ngwagle bychan galeri ‘ The Last’.
Mae ‘Llinellau sbectrol’ yn gofyn y cwestiwn, beth ydyw i fod yn wrthrych yn y byd a sut mae’r gwrthrychau yma yn dod i fodoli fel cerflunwaith. Yn heriol o’r cyfrwng sy’n cael eu gweld ym myd natur tra yn arddangos prydferthwch geometrig sydd wedi bodoli o fewn y gwrthrychau a ddefnyddir, yn chwareus tra’n ymyrryd yn farddol gyda’r ffurf a ddarganfu.
---------------------------------------------------------------------
Cafodd Kevin Hunt ei eni yn Lerpwl ym Mhrydain ym 1983, graddiodd o Ysgol Gelf Gogledd Cymru ym 2005.
Arddangosodd mewn grwp yn ddiweddar gan gynnwys ‘The Man Don’t Give A Fuck’a guradwyd gan Mermaid & Monster yn y Motorcade Flash Parade ym Mryste, ‘Art Lending Library’ a guradwyd gan Market Gallery a Walker & Bromwich fel rhan o Wyl Rhyngwladol Glasgow, ‘The Royal Standard Love In’ yn Supercollider yn Blackpool, ‘Two Sides of the Same Coin’ yn TRFF yn Wellington, Zeland Newydd, ‘Space Exchange’ yn Aid & Abet yng Nghaergrawnt, ‘Being Lost’ yn Rogue Project Space ym Manceinion, ‘Parts Unknown’ yn yr Embassy yng Nghaeredin a ‘No Noise’ yn ‘The Agency’ yn Llundain
Cyfrannodd Kevin i Rendez-Vous 09, yn Institut d’art Contemporain, yn ystod y 10fed Biennale de Lyon yn 2009 a curadwyd gan ‘DEADPAN’ yn ‘The Royal Standard’ yn ystod y Biennial yn Lerpwl yn 2010 ynghyd a chyflwyniad unigol o waith yn y Stephane Simoens Gallery yn Art Brussels yn 2011.
Mae’r arddangosfeydd a ‘r prosiectau sydd ganddo wedi eu trefnu eleni yn cynnwys ‘Hand in Hand’, a cyflwyniad unigol o with fel rhan o SPECTRUM yn Wolstenholme Creative Space a J A M B A L A Y A, arddangosfa dau berson gyda Sam Venables fel rhan o ‘FAVELA’ yn ‘The Royal Standard’, y ddau yn Lerpwl, ynghyd ag arddangosfa unigol yn ‘The Last Gallery’ yn Llangadog, South Wales. Ynghyd ag Flis Mitchell, mae Kevin hefyd yn cychwyn ‘CAVE’, Ffair Gelf Cyfoes cyntaf Lerpwl sy’n cael ei gyflwyno yn y Biennial yn Lerpwl yn 2012.


No comments:

Post a Comment