Saturday, 19 January 2013

Marcus Coates - Dawn Chorus

Marcus Coates - Dawn Chorus
May 10th & 11th, 17th & 18th, 24th & 25th.

Dawn Chorus is an exhibition comprising films of 17 singers that recreate birdsong in their ‘natural habitats'. The individuals sing from various situations such as an underground car-park, an osteopathic clinic and a shed. Filmed in Bristol, the project is as much a portrait of British society and idiosyncrasy as it is of our natural world.
Multiple microphones were placed around woodland to record birdsong at dawn over a two week period in Northumberland. From this multi-track recording each song was slowed down up to 16 times, and each human participant was filmed mimicking this slowed-down birdsong. The resulting video footage was then speeded up, returning the bird mimicry into its ‘real' register.
The speeding up of the film both translates the human voice into bird song, and emphasises unconscious gestures that are remarkably similar to the physical behaviour of specific birds; a grandfather becomes a pheasant, teachers in a staffroom transform into chiffchaffs, robins and blue tits and an office worker metamorphoses into a wren.

Yn arddangos yn The Last Gallery ar benwythnosau drwy gydol Mai 2008 - 10yb tan 6yh
Arddangosfa o ffilmiau o 17 canwr yn ailgreu sain adar yn canu yn eu cynefin naturiol yw ‘Dawn Chorus’. Canai’r unigolion o sefyllfaoedd amrywiol fel maes parcio tanddaearol, mewn clinig llawdriniwr ac mewn sied.
Wedi ei ffilmio ym Mryste, mae’r prosiect cyn gymaint o bortread o gymdeithas ac anianawd Prydeinig ag ydyw o’n byd naturiol.
Cafodd meicroffonau eu lleoli mewn coedwigoedd er mwyn recordio adar yn canu gyda’r wawr dros gyfnod o pythefnos yn Northumberland. O’r recordiad aml-drac yma, arafwyd pob can hyd at 16 o weithiau a ffilmiwyd pob cyfranydd yn dynwaredu hyn. Cyflymwyd y fideo a dychwelyd dynwarediad yr adar i’w cofrestr ‘cywir’.
Roedd cyflymu’r film wedi cyfieithu’r llais dynol i sain adar a dychwelyd y dynwared i’w gofrestr iawn.
Cyfieitha cyflymu’r tap amryw o agweddau o’r llais dynol i’r ‘stumiau anymwybodol sy’n anhygoel o debyg i ymddygiad corfforol adar penodol, er enghraifft, aeth datcu yn ffesant, athrawon mewn dosbarth yn trawsffurfio i fod yn robin a thitw tomos las a gweithiwr swyddfa yn metamorffeiddio i fod yn ddryw.

No comments:

Post a Comment