Saturday, 19 January 2013

Liz Brickell - Walkabout

11th/12th August 10am-6pm

Llangadog Common provides a 'free range' area for both people and sheep. When sheep are herded past the gallery on their way to the common, we witness a fleeting encroachment into human space.
The installation presents a visual pun exploring human and animal interaction in both exterior and interior spaces.
The feet have been made from local fleece and remnants of sheep's wool gathered from the common.


Darparai Comin Llangadog ardal o amrediad rhydd i bobl a defaid. Pan mae'r defaid yn cael eu tyrru heibio'r galeri ar eu ffordd i'r comin, rydym yn tystiolaethu ymyrraeth diflanedig i wagle dynol.
Cyflwyna'r gosodiad mwysair gweledol sy'n ymchwilio rhyngweithiad anifail a dyn mewn gwagleoedd mewnol ac allanol.
Mae'r traed wedi eu creu allan o gnu lleol a gweddillion gwlan defaid a gasglwyd ar y comin.


No comments:

Post a Comment