Friday 27 September 2013

“On Looking” An exhibition of paintings by Hannah DowningWeekends from Saturday 5th October to Sunday 10th November

10am-5pm
We are delighted to be showing Hannah’s new paintings at The Last Gallery, Llangadog. Hannah’s art practice is based around an interest in pictorial realism. Through processes which include painting, drawing and collage she makes work that aims to explore the relationship between pictorial convention and that which we consider to be reality.As subject matter she use’s the language of things like the out of focus bits in a photograph; the elevated viewpoint of a cctv image; perspective and panoramas.Hannah is a visual artist currently living and working in Swansea.

Since graduating from Swansea Metropolitan University in 2008 with

a BA in Fine Art: Painting and Drawing she has continued to develop

her practice, exhibiting throughout Wales and further afield. “Edrych ’mlaen”Arddangosfa o ddarluniau gan Hannah Downing

Pob penwythnos yn dechrau o ddydd Sadwrn y 5ed o Hydref i ddydd Sul y 10fed o Dachwedd10yb-5yh
Rydym yn ymhyfrydu i fod yn arddangos darluniau newydd Hannah yn y galeri yn Llangadog. Mae gwaith celf Hannah wedi ei selio o amgylch ei diddordeb mewn realaeth darluniadol.

Drwy brosesau gan gynnwys peintio, darlunio a gludwaith mae’n creu gwaith sy’n archwilio’r berthynas rhwng confensiwn lluniau a’r hyn yr ydym yn cysidro’n realaeth.Fel pwnc defnyddiau yr iaith o bethau fel y darnau allan o ffocws o ffotograffau; y safbwynt dyrchafedig o ddelwedd cctv; persbectif a phanoramâu.Artist gweledol yw Hannah sydd ar hyn o bryd yn byw a gweithio yn Abertawe. Ers graddio o Brifysgol Fetropolitan Abertawe yn 2008 gyda BA mewn Celf Gain: Peintio a Lluniadu parhaodd i ddatblygu ei ymarfer, arddangosai ar draws Cymru a thu hwnt.No comments:

Post a Comment